saking ague nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saking ague nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saking ague giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saking ague.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • saking ague

    * kỹ thuật

    y học:

    thể sốt rét run