sainfoin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sainfoin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sainfoin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sainfoin.

Từ điển Anh Việt

  • sainfoin

    /'sænfɔin/

    * danh từ

    (thực vật học) cây hồng đậu

Từ điển Anh Anh - Wordnet