sacchar- nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sacchar- nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sacchar- giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sacchar-.

Từ điển Anh Việt

 • sacchar-

  hình thái ghép có nghĩa là đường

  saccharose

  đường sacaroza

  hình thái ghép có nghĩa là đường

  saccharose

  đường sacaroza