sabellian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sabellian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sabellian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sabellian.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sabellian

    an extinct Osco-Umbrian language of ancient Italy that survives only in a few inscriptions

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).