russophobe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

russophobe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm russophobe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của russophobe.

Từ điển Anh Việt

  • russophobe

    * tính từ

    ghét Nga

    * danh từ

    người ghét Nga