rushmore nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rushmore nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rushmore giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rushmore.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • rushmore

    a mountain in the Black Hills of South Dakota; the likenesses of Washington and Jefferson and Lincoln and Roosevelt are carved on it

    Synonyms: Mount Rushmore, Mt. Rushmore

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).