rugger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rugger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rugger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rugger.

Từ điển Anh Việt

  • rugger

    /'rʌgbi/ (rugger) /'rʌgə/

    * danh từ

    (thể dục,thể thao) môn bóng bầu dục ((cũng) rugby fooball)

Từ điển Anh Anh - Wordnet