rosidae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rosidae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rosidae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rosidae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • rosidae

    a group of trees and shrubs and herbs mostly with polypetalous flowers; contains 108 families including Rosaceae; Crassulaceae; Myrtaceae; Melastomaceae; Euphorbiaceae; Umbelliferae

    Synonyms: subclass Rosidae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).