rose-water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rose-water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rose-water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rose-water.

Từ điển Anh Việt

  • rose-water

    /'rouz,wɔ:tə/

    * danh từ

    nước hoa hoa hồng

    (nghĩa bóng) lời tán tụng, lời ca ngợi, sự đối xử nhẹ nhàng