rosario nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rosario nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rosario giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rosario.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • rosario

    a port city on the Parana River in eastern central Argentina

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).