rollers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rollers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rollers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rollers.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • rollers

  * kỹ thuật

  đầm lăn

  máy lăn đường

  xây dựng:

  trục cán