rochet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rochet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rochet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rochet.

Từ điển Anh Việt

  • rochet

    * danh từ

    (động vật học) hoả ngư

    áo lễ trắng thêu (của giám mục)