road-block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

road-block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm road-block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của road-block.

Từ điển Anh Việt

  • road-block

    * danh từ

    rào chắn (của cảnh sát, quân đội để kiểm soát)