riskiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

riskiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm riskiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của riskiness.

Từ điển Anh Việt

 • riskiness

  /'riskinis/

  * danh từ

  tính liều, tính mạo hiểm

  khả năng có thể gây ra rủi ro, khả năng có thể gây ra nguy hiểm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • riskiness

  a state of danger involving risk

  Synonyms: peril