ring-boned nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ring-boned nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ring-boned giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ring-boned.

Từ điển Anh Việt

  • ring-boned

    * tính từ

    bị lồi xương ngón