rightwards nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rightwards nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rightwards giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rightwards.

Từ điển Anh Việt

  • rightwards

    /'raitwədz/

    * phó từ

    về phía phải