riding-hag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

riding-hag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm riding-hag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của riding-hag.

Từ điển Anh Việt

  • riding-hag

    /'raidiɳhæg/

    * danh từ

    (từ lóng) cơn ác mộng