reversals nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

reversals nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm reversals giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của reversals.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • reversals

    * kỹ thuật

    nửa chu kỳ

    điện tử & viễn thông:

    nửa phiên