retinaculum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

retinaculum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm retinaculum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của retinaculum.

Từ điển Anh Việt

 • retinaculum

  * danh từ

  số nhiều retinacula

  (động vật học) móc cánh; mấu móc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • retinaculum

  * kỹ thuật

  y học:

  dây chằng vòng