restibilis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

restibilis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm restibilis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của restibilis.

Từ điển Anh Việt

  • restibilis

    * danh từ

    (thực vật học) cây nhiều năm