resizer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

resizer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm resizer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của resizer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • resizer

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    dụng cụ định lại kích cỡ (pittông)