resite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

resite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm resite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của resite.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • resite

    * kỹ thuật

    nhựa giai đoạn C

    hóa học & vật liệu:

    resit (nhựa fenol fomađehit giai đoạn C)