remediless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

remediless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm remediless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của remediless.

Từ điển Anh Việt

 • remediless

  /'remidilis/

  * tính từ

  không thể chữa được

  không thể cứu chữa, không thể sửa chữa

  không thể đền b