relaxative nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

relaxative nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm relaxative giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của relaxative.

Từ điển Anh Việt

 • relaxative

  * tính từ

  để làm giản bớt

  để xổ

  * danh từ

  thuốc làm duỗi cơ bắp

  thuốc xổ