reflet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

reflet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm reflet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của reflet.

Từ điển Anh Việt

  • reflet

    * danh từ

    vẻ láng bóng trên đồ gốm