redesigning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

redesigning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm redesigning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của redesigning.

Từ điển Anh Việt

 • redesigning

  * danh từ

  sự thiết kế lại, sự tính toán lại

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • redesigning

  * kỹ thuật

  sự tính toán lại

  cơ khí & công trình:

  sự thiết kế lại