redbone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

redbone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm redbone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của redbone.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • redbone

    a speedy red or red-and-tan American hound

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).