rectitis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rectitis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rectitis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rectitis.

Từ điển Anh Việt

  • rectitis

    * danh từ

    (y học) viêm ruột thẳng