recoupment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

recoupment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm recoupment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của recoupment.

Từ điển Anh Việt

 • recoupment

  * danh từ

  sự đền bù, sự bồi thường

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • recoupment

  * kinh tế

  quyền đòi trả lại

  quyền truy đòi

  sự bồi thường

  sự khấu trừ