re-surface nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

re-surface nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm re-surface giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của re-surface.

Từ điển Anh Việt

 • re-surface

  /'ri:'sə:fis/

  * ngoại động từ

  làm láng bóng lại (mặt, giây...)

  rải nhựa lại (một đường...)

  * nội động từ

  lại nổi lên mặt nước (tàu ngầm...); lại nổi lên trên mặt