re-fectz nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

re-fectz nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm re-fectz giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của re-fectz.

Từ điển Anh Việt

  • re-fectz

    * ngoại động từ

    (từ cổ) ăn uống (cho khỏi đói khát); bồi dưỡng