rawalpindi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rawalpindi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rawalpindi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rawalpindi.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • rawalpindi

    an ancient city in northeastern Pakistan; served as capital of Pakistan while Islamabad was being built

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).