rationalty nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rationalty nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rationalty giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rationalty.

Từ điển Anh Việt

  • rationalty

    tính hữu tỷ