raticide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

raticide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm raticide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của raticide.

Từ điển Anh Việt

  • raticide

    * danh từ

    thuốc diệt chuột