ratfink nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ratfink nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ratfink giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ratfink.

Từ điển Anh Việt

  • ratfink

    * danh từ

    chỉ điển viên; mật báo viên