raree-show nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

raree-show nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm raree-show giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của raree-show.

Từ điển Anh Việt

 • raree-show

  /'reəri:,ʃou/

  * danh từ

  xi nê hộp

  nhà hát múa rối

  xiếc rong

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • raree-show

  a street show

  Similar:

  peepshow: an exhibition of pictures or objects viewed through a small hole or magnifying glass