rallentando nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rallentando nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rallentando giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rallentando.

Từ điển Anh Việt

 • rallentando

  * tính từ

  với tốc độ giảm dần, chậm dần

  * danh từ

  đoạn được trình bày với tốc độ giảm dần; hát chậm dần

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • rallentando

  gradually decreasing in tempo

  Synonyms: ritardando, ritenuto, rit.

  slowing down

  this passage should be played rallentando