railhead nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

railhead nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm railhead giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của railhead.

Từ điển Anh Việt

 • railhead

  /'reilhed/

  * danh từ

  (ngành đường sắt) nơi đường ray đã đặt đến (trên đường xe lửa đáng xây dựng)

  (quân sự) ga tiếp tế

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • railhead

  * kinh tế

  thư tốc hành hỏa xa

  * kỹ thuật

  ga đầu mối

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • railhead

  a railroad depot in a theater of operations where military supplies are unloaded for distribution

  the end of the completed track on an unfinished railway