quine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

quine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm quine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của quine.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • quine

    United States philosopher and logician who championed an empirical view of knowledge that depended on language (1908-2001)

    Synonyms: W. V. Quine, Willard Van Orman Quine

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).