quatity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

quatity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm quatity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của quatity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • quatity

  * kỹ thuật

  chất lượng

  đặc tính

  đặc trưng

  tính chất