pyroxenic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pyroxenic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pyroxenic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pyroxenic.

Từ điển Anh Việt

  • pyroxenic

    xem pyroxene