pyromaniacal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pyromaniacal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pyromaniacal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pyromaniacal.

Từ điển Anh Việt

  • pyromaniacal

    /,pairoumə'naiəkəl/

    * tính từ

    chứng cuồng phóng hoả