pyrogenicity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pyrogenicity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pyrogenicity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pyrogenicity.

Từ điển Anh Việt

  • pyrogenicity

    xem pyrogenic