pyrethrum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pyrethrum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pyrethrum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pyrethrum.

Từ điển Anh Việt

 • pyrethrum

  /pai'ri:θrəm/

  * danh từ

  (thực vật học) cây cúc trừ sâu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pyrethrum

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  piretrum (một loại thuốc trừ sâu)

Từ điển Anh Anh - Wordnet