pyodermic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pyodermic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pyodermic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pyodermic.

Từ điển Anh Việt

  • pyodermic

    * tính từ

    thuộc viêm mủ da