pygmaean nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pygmaean nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pygmaean giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pygmaean.

Từ điển Anh Việt

  • pygmaean

    /pig'mi:ən/ (pygmaean) /pig'mi:ən/

    * tính từ

    lùn tịt

    tầm thường dốt nát, kém cỏi; tầm thường nhỏ bé