pyelographic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pyelographic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pyelographic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pyelographic.

Từ điển Anh Việt

  • pyelographic

    xem pyelography