puzzledom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

puzzledom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm puzzledom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của puzzledom.

Từ điển Anh Việt

  • puzzledom

    /'pʌzldəm/

    * danh từ

    tình trạng bối rối, tình trạng khó xử