pustulous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pustulous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pustulous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pustulous.

Từ điển Anh Việt

  • pustulous

    /'pʌstjulə/ (pustulous) /'pʌstjuləs/

    * tính từ

    (thuộc) mụn mủ; có mụn mủ; mọc đầy mụn mủ

    (sinh vật học) (thuộc) nốt mụm, có nốt mụn