push-fit fitting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

push-fit fitting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm push-fit fitting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của push-fit fitting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • push-fit fitting

    * kỹ thuật

    đầu nối ống lắp sít (thiết bị gia công chất dẻo)